Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

8% του ενήλικου πληθυσμού της ΕΕ μετακινείται με ποδήλατο

Το νέο Ευρωβαρόμετρο που δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες έδειξε ότι το προτιμώμενο μέσο μεταφοράς για το 8% των Ευρωπαίων πολιτών είναι το ποδήλατο.

«Σε μια τυπική μέρα, ποιο μέσο μεταφοράς χρησιμοποιείτε πιο συχνά;» Αυτή ήταν η ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν περίπου 27.000 πολίτες σε 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα του Eurobarometer 422a.
Οι top 5 χώρες όπου οι άνθρωποι κάνουν περισσότερο ποδήλατο είναι η Ολλανδία (36%), ακολουθούμενη από τη Δανία (23%), την Ουγγαρία (22%), τη Σουηδία (17%) και τη Φινλανδία (14%). Στο τέλος της κατάταξης βρίσκονται η Μάλτα (0%), η Κύπρος (1%), η Ελλάδα και η Ιρλανδία (2%).
Μεταξύ των 6 ισχυρών κρατών μελών της ΕΕ, μόνο η Γερμανία (12%) σημειώνει καλύτερα αποτελέσματα από το μέσο όρο της ΕΕ. Η Πολωνία (7%) και η Ιταλία (6%) είναι ελαφρώς κάτω του μέσου όρου, η Γαλλία (4%), η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (3% η κάθε χώρα) βρίσκονται πολύ πίσω.
Το συγκεκριμένο Ευρωβαρόμετρο αποκαλύπτει μια σειρά από άλλα αξιοσημείωτα αποτελέσματα:..

  • Διαχωρισμός των φύλων: Για την ΕΕ στο σύνολό της, η χρήση του ποδηλάτου είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες (και οι δύο 8%).
  • Ηλικία: Η νεαρότερη ομάδα του πληθυσμού που ερωτήθηκε (15 - 24) ποδηλατεί περισσότερο (13%). Στις ηλικιακές ομάδες 25-39 και 40-54, 7% των ερωτηθέντων σημείωσαν το «ποδήλατο». Στην ηλικία 55+ επίσης το 8%.
  • Υποκειμενική αστικοποίηση: Η μεγαλύτερη χρήση ποδηλάτου εμφανίζεται σε πόλεις μικρού / μεσαίου μεγέθους (9%). Οι μεγάλες πόλεις βρίσκονται στο μέσο όρο (8%), ενώ στις αγροτικές περιοχές, το 7% των ερωτηθέντων επέλεξε το «ποδήλατο».

Οι λόγοι για την επιλογή ενός συγκεκριμένου τρόπου μεταφοράς
  • «Ποιοι είναι οι λόγοι που χρησιμοποιείτε αυτό το μέσο μεταφοράς;» ήταν άλλη μια ερώτηση της έρευνας. Οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν μέχρι 2 απαντήσεις.


Όλοι οι χρήστες
Μόνο οι χρήστες ποδηλάτου
Ευκολία
61 %
49 %
Ταχύτητα
31 %
27 %
Διαθέσιμες υποδομές
16 %
18 %
Το κόστος
12 %
24 %
Δε έχω εναλλακτική
8 %
5 %
Ασφάλεια
5 %
3 %
Περιβαλλοντικοί λόγοι
4 %
22 %
Άλλο (διάφορα)
9 %
11 %
Δε γνωρίζω
0 %
0 %

  • Ένα τρίτο σχετικό ερώτημα ήταν: «Ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δρόμοι στη χώρα σας;» Οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν από 1 μέχρι 3 απαντήσεις.


Όλοι οι χρήστες
Μόνο οι χρήστες ποδηλάτου
Η κυκλοφοριακή συμφόρηση
60 %
62 %
Οδοποιία
59 %
51 %
Ασφάλεια
30 %
25 %
Ο όγκος των εμπορευμάτων που μεταφέρονται οδικώς
27 %
30 %
Η ατμοσφαιρική ρύπανση
20 %
30 %
Η ηχορύπανση
10 %
17 %
Η έλλειψη οδικών συνδέσεων (μεταξύ των πόλεων ή εκτός των συνόρων)
7 %
5 %

  • Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό, τέθηκε το παρακάτω ζήτημα: «Ποια από τα παρακάτω νομίζετε ότι πρέπει να αποτελούν προτεραιότητες για τη βελτίωση της ασφάλειας στους δρόμους της χώρας σας;» Οι ερωτώμενοι μπορούσαν να επιλέξουν από 1 μέχρι 3 απαντήσεις.


Όλοι οι χρήστες
Μόνο οι χρήστες ποδηλάτου
Βελτιωμένη συντήρηση του οδικού δικτύου
56 %
49 %
Μηδενική ανοχή στο αλκοόλ
49 %
51 %
Αυστηρότερα όρια ταχύτητας
27 %
29 %
Αυστηρότερος έλεγχος σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών κατά την οδήγηση
27 %
32 %
Συχνοί αστυνομικοί έλεγχοι
25 %
27 %
Καλύτερη εκπαίδευση οδηγών
21 %
19 %
Εύκολη κι έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες για την κυκλοφορία όταν ταξιδεύεις
15 %
12 %
Άλλο (διάφορα)
3 %
4 %
Κανένα
1 %
1 %
Δε γνωρίζω
2 %
2 %
  http://www.mbike.gr
Πηγή: ECF

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου